Hur AI diskuteras i fackpressen : Ett försök till tematisk analys av AI-artiklar på computersweden.idg.se

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Abstract   Artificiell Intelligens, eller AI, är ett ord som ofta nämns i datalitteraturen nu för tiden. Så har det också varit vid några tillfällen förr i datorernas historia, men då har förväntningarna inte infriats. Hur diskuterar branschfolk AI nu för tiden? Användning utav AI inom samhället, så som självkörande bilar, sjukvård, forskning, AI inom internet och mycket annat, innebär också att ökningen av diskussioner kring AI inom fackpressen har ökat. Idag används AI mer än vad människor vet, när vi handlar något på internet via mönsterigenkänningskontroller, röntgenbilder som kontrolleras av en AI, en chatbot på nätet, självkörande bilar osv. De flesta har till och med en AI med sig varje dag i form av en Iphone där den virtuella assistenten Siri är en form av AI. Med denna ökning av AI, så har det också framförts en hel del kritik vilket diskuteras i den här uppsatsen. En av de mest självklara kritikerna är förstås om AI-tekniken är säker, och att om vi människor har, och kommer att ha tekniken under kontroll i framtiden. Syftet med denna B-uppsats är att forska fram vilka teman som finns inom AI i fackpressen, närmare bestämt computersweden.idg.se. Hur AI diskuteras i fackpressen, vad journalister skriver om AI, vilka problem och möjligheter som nämns. Studien bygger på en kvalitativ studie av artiklar som innehåller termerna ”AI” eller ”artificiell intelligens” och olika användningsområden. Computersweden.idgb.se har använts som datakälla. Hur AI diskuteras inom fackpressen varierar beroende på vilket tillämpningsområde eller bakomliggande teknik som diskuteras. Kortfattat, vad denna studie visar är att man inte diskuterar riskerna och kritiken kring AI jämfört med hur man diskuterar den senaste tekniken och användningen av AI i framtiden. Möjligheterna och den senaste tekniken om AI överskuggar till stor del konsekvenstänkandet och riskerna med AI.    Nyckelord: AI, Artificiell intelligens, maskininlärning, expertsystem, neurala nätverk, fackpress, ComputerSweden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)