Goddag gli. Adjö tant : en berättelse i kronologisk ordning om min mormor Gerd Pettersson, vars vedermödor och livsvärv porträtteras i en serie om åtta bilder

Detta är en Master-uppsats från Konstfack/Grafisk Design & Illustration

Författare: Christoffer Pettersson; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)