Hjulryttare eller vältepettrar? Cykelplanering och synen på cyklism i Malmö ca 1870-1907

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Historia

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att undersöka grunderna till cykelplaneringen i Malmö från ca 1870 till 1900-talets första decennium. Den tillämpade metoden är en så kallad triangulering där Malmö kommuns planeringsaktörer såväl som den före detta cykelklubben Malmö Velocipklubb och tidningen Hjulsport kommer till tals. Resultatet visar på vilka uppfattningar om cyklister såväl som cyklism som styrde de olika aktörerna i olika riktningar samt bidrog till olika konflikter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)