Att leva med hjärtsvikt : - En litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

Författare: Elin Sjödin; Ina Öberg Samson; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)