Mellan Panoptikon och Synoptikon: En undersökning som visar hur maktskiften sker till följd av "New Media" genom övervakning

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Denna uppsats handlar om hur övervakning brukas via ny media. Målet har varit att analysera hur dagens samhälle har gått från att vara övervakade genom CCTV och regeringarnas olika dotterbolag, till att titta på och övervaka varandra genom ny media, speciellt genom sociala medier. Den nya teknologin har gjort det här möjligt, men vem är det som har mest makt i detta teknologiska samhälle?

Denna uppsats är baserad på tidigare forskning och teorier om övervakning samt media, med makt som huvudkoncept genom uppsatsen. Metoden som används är en narrativ metod, och dess huvudfokus är att tematisera det material som ligger som underlag för analysen. Vi valde också att använda den kritiska diskursanalysen som teori i den här metoden, detta för att få möjligheten att sätta den narrativa analysen i socialt sammanhang. Det empiriska material som används är tre fiktionella filmer med en dystopisk genre, samt fyra artiklar som handlar om övervakning i dagens samhälle.

Analysen visar att kontroll och övervakning sker genom olika typer av makt, något som samhället och dess invånare själva har skapat, genom användningen av ny media. Det narrativa resultatet visar också att vi genom regeringars maktstrukturer, har gått från att övervakas, panoptikon, till att övervaka varandra, synoptikon. Dessa två samarbetar tätt och synoptikon kan inte existera utan panoptikon.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)