MEDIERNAS RÄVSAX - en studie av bilden av konsumtion i några svenska livsstilsmagasin

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Författare: Johanna Svantesson; [2017-10-10]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpKurs:Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, GöteborgsuniversitetNivå: GrundnivåTermin/år: Vt 2017Handledare: Johanna ArnessonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 37Antal ord: 16 104Nyckelord: Livsstilsmagasin, konsumtion, framingteori, innehållsanalysSyfte: Att undersöka hur konsumtion framställs i svenska livsstilsmagasin med avseende påhur mycket konsumtion behandlas, hur bilden av den ser ut och vilken roll den spelar imagasinen.Teori: Framing, teorier om livsstilsjournalistik och representation, Burkes poetiska kategorierMetod: Kvalitativ och kvantitativ innehållsanalysMaterial: Sju svenska livsstilsmagasin publicerade under 2016 och 2017Resultat: Mediebilden av konsumtion i magasinen präglas av variation och ambivalens, bådeavseende utrymme, huruvida konsumtion behandlas som ett problem, och vilkakonsekvenserna är. För det undersökta materialet gäller att magasinen i stor utsträckning föreslår konsumtion som lösningen på många olika typer av problem, och att konsumtionens problem har sin lösning i konsumtion av andra varor. Individenantyds kunna lösa en stor del av problemen genom individuella val, medan orsaken tillproblemen ofta är ospecificerade. Konsumtion resulterar enligt mediebilden i positivakänslor kopplade till lycka.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)