Studierelaterad stress bland socionomstudenter - En studie om bakomliggande orsaker för socionomstudenters upplevelser och hantering av studierelaterad stress

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

Författare: Henas Ali; Sandra Ali; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)