Bilingualität : Unterschiede zwischen mono- und bilingualen Fremdsprachenlernern in dem Fremdsprachenfach Deutsch

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

Författare: Elisabeth Rettkowski; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)