Segregation i Halmstad – snarare baserad på områden än mellan öst och väst : En kvalitativ studie om upplevelsen av segregationen i Halmstad.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Författare: Therese Hjälm; Maja Karlsson; [2018]

Nyckelord: sociologi; livsvillkor; segregation; halmstad;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)