Den olösliga intressekonflikten : Barns rätt till skydd mot våld kontra föräldrars vårdnadshavaransvar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Annelina Bjernulf; [2023]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)