Fördelning av en medgäldenärs brist : Förhållandet mellan 2 § skuldebrevslagen och 9 § preskriptionslagen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och Rättsvetenskap

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)