Intensiv beteendeterapi för förskolebarn med autism: Utvärdering i en klinisk verksamhet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Författare: Cecilia Silverskiöld; Matilda Larberg; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)