Kina i Afrika - Konstruktioner i konflikt

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: År 2000 grundades Forum on China-Africa Cooperation, FOCAC, ett forum med syftet att främja och utveckla samarbete mellan Kina och 53 afrikanska länder. I takt med att denna ekonomiska och politiska relation mellan länderna fördjupats har en internationell samhällsdebatt växt fram. Debatten behandlar huruvida Kinas närvaro på den afrikanska kontinenten kan ses som neokolonial eller inte. Genom en diskursteoretisk analys av Kinas konstruktion av sitt samarbete med Afrika inom FOCAC syftar denna uppsats till att undersöka huruvida deras konstruktion är en del av en antikolonial eller postkolonial diskurs. Det material studien analyserar är Kinas president Xi Jinpings öppningstal på FOCAC:s konferens 2018 samt den tillhörande öppningsvideon. Studiens resultat visar på ett paradoxalt diskursskapande från Kinas sida där Kina vill agera både som ett utvecklingsland jämställt med Afrika men även som en internationell stormakt med ett ansvar för Afrikas framtid. Därmed dras slutsatsen att Kina konstruerar både en antikolonial och postkolonial diskurs inom FOCAC.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)