Scandinavian Rock Art Pigments and Their Preparation - A Pilot Study on the Use of SCiO in Heritage Science

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Författare: Ingrid Søgaard; [2018-07-02]

Nyckelord: NIR; red earth; ochre; PCA; SEM-EDX;

Sammanfattning: Degree project for Master of Science with a Major in Conservation2018, 30 HECSecond Cycle2018:24

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)