Proportionellt avdrag enligt EU-rätten : En analys av det mervärdesskatterättsliga proportionella avdraget och den svenska implementeringen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Johannes Eklind; [2020]

Nyckelord: Mervärdesskatt; avdrag;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)