Minion- en ordningsam vän i tvättstugan

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

Sammanfattning: Minion- en ordningsam vän i tvättstugan. Tvättstugan. En samhällstjänst som alla tar för givet eller en arena för dåligt beteende. Vad den än är så är den stället där beteenden som fusk med städning samt stulna tvättider och kläder sker vilket kan mynna ut i riktigt allvarliga bråk som polisanmäls. Att ändra på tvättstugan och hålla ett vakande öga över den kostar pengar och det har inte alla. Under dessa förhållanden kommer problemen som påträffas där, bara att fortsätta att existera tills alla tvättstugor stängs. Forskning har visat att bilder på ögon motarbetar beteenden som orsakar problem i tvättstugan. De skapar en omedveten känsla av övervakning som korrigerar beteenden genom medvetenheten om det dåliga beteendet, eller av rädslan att bli påkommen och bestraffad. När bilder på ögon har en så stor effekt på oss kommer en interaktiv robot försedd med ögon, röst och en snäll personlighet att ha samma effekt samt förstärka känslan av övervakning. Minion är en liten interaktiv robot som håller tvättstugans besökare sällskap och blir dess beskyddare. Minions huvuduppgift är att påminna tvättstugans besökare att de aldrig är ensamma där och därmed motarbeta dåligt beteende som förstärks på avskilda platser. Minion lyckas med det genom att kommunicera, sjunga, dansa, äta ludd från torktumlaren och berätta lite olika saker om världen och sitt eget liv. Till och med i sin tystnad orsakar Minion känslan av övervakning för den som vistas i tvättstugan. Tyvärr är den existerande prototypen bara ett skal och inte en funktionell robot, därför förklarades Minions funktioner muntligt och med hjälp av bilder under användarstudien. Minion mottogs med spänning och godkännande och det visade sig att Minions alla funktioer är relevanta och uppfylls till fullo. Minion skulle kunna vidareutvecklas till andra områden av vardagslivet där en interaktiv robot kan vara användbar, som att förbättra livskvaliteten för människor i behov av en kamrat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)