IPO UNDERPRICING IN THE TECH SECTOR: IMPACT OF THE PROSPECTUS SUMMARY VARIABLES

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Finance

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)