Låt inte gästen få sista ordet. : En kvalitativ studie om hur tjänsteföretag inom besöksnäringen arbetar och skulle kunna arbeta med Sociala medier, WOM och eWOM

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning:

Internet har utvecklats snabbt de senaste åren och med utvecklingen har sociala medier blivit en stor del av Internet. Sociala medier innebär all form av kommunikation som sker på Internet så som exempelvis Tripadvisor, Facebook, Twitter, Booking.com eller Instagram. Konsumenter som väljer att kommentera upplevelser och produkter på sociala medier ökar. Enligt forskning så litar framtida konsumenter mer på andra konsumenters kommentarer än vad de litar på företagets marknadsföring över deras produkt/tjänst. Kommentarer som skrivs på olika sociala medier lämnas ofta obesvarade av tjänsteföretagen. De kommentarer som lämnas på sociala medier har en stor effekt på framtida konsumenters köpbeslut. Den form av kommunikation som gästerna förmedlar på sociala medier kallas electronic Word-of-mouth eller eWOM. Vilket ledde oss in på att genomföra en studie som undersöker hur tjänsteföretag tar sig an och hur de skulle kunna arbeta med kommunikation genom WOM, eWOM och sociala medier. Vi undersökte detta genom att göra en jämförande studie mellan olika hotell i Umeå. En modell med fyra olika steg skapades för att ta fram en eventuell kommunikationsprocess till tjänsteföretagen. Modellen lägger grund för den undersökning som vi genomför vid insamlandet av data.  Undersökningen gjordes som en kvalitativ forskning med ett avsiktligt urval där vi intervjuade en respondent för respektive företag. Undersökningen visade att det finns en skillnad mellan hur och till vilken grad tjänsteföretagen i Umeå använder sig av eWOM och sociala medier i sin kommunikation med konsumenterna Många tjänsteföretag skulle kunna förbättra det operativa arbetet med WOM, eWOM och sociala medier. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)