Ungdomens tro och identitet: Och relationen till ett modernt, sekulariserat samhälle

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Socialantropologi

Sammanfattning: Sverige har i modern tid blivit ett individualiserat, heterogent och mångkulturellt land. I religiösa termer har landet blivit mer sekulariserat samtidigt som nya intressanta rörelser uppkommit. I min uppsats vill jag förstå innebörden av den moderna processen och dess relation till ungdom och tro. Vilken är de svenska ungdomarnas tro, kan en kalla dem religiösa? Och hur fungerar deras livsåskådning i ett större sammanhang? Min studie vill alltså ta reda på om det finns någon delad tro bland svenska ungdomar och dess koppling till samhälle, religion och modernism. Som utgångspunkt har jag valt en jämförelse med Jonathan Friedmans tankar kring en modern identitet vars utveckling har gett nya kulturella uttryck.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)