Varför får allt fler elever problem att nå målen i engelska i år 9 och år ett på gymnasiet? Why does an increasing group of pupils not pass English in year nine and in year one in upper secondary school education?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Författare: Maria Appelgren; Pia Sjöwall; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)