El subjuntivo en los discursos políticos (1930 -2011): Análisis comparativo de uso y frecuencia

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Spanska

Författare: Sanchez Alejandro; [2012]

Nyckelord: El subjuntivo;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)