Bostadsexploatering vid vikande konjunktur : Finns en flexibilitet i lagstiftningen?

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)