Branding Agenda 2030   En fallstudie i hur hållbarhet kan integreras i varumärket för att undvika social- och greenwashing

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Ebba Aronsson; Caroline Hagberg; [2020-06-29]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)