Branded for life: En kvantitativ studie av hur tatueringar på butiksbiträden påverkar kundnöjdhet

Detta är en D-uppsats från Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

Sammanfattning: The purpose of this thesis is to evaluate whether or not tattoos have an impact on perceived customer satisfaction. We constructed an experiment where a service worker's physical appearance was manipulated. Our result indicates no significant impact of tattoos on customer satisfaction. However, the thesis succeeds to replicate previous findings on the links between physical attractiveness, attitude and customer satisfaction, and creates a ground for further discussion on the subject of tattoos in a professional environment.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)