VI LETAR INTE LIKES, MEN... En kvalitativ observationsstudie om beslutsprocesserna bakom vad public service publicerar på sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: MK 1500 Examensarbete i Medie-och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Ht/2017Handledare: Pavel RodinKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 52 sidor (exkl. executive summary, sammanfattning,definitionslista, innehållsförteckning)Antal ord: 19 660 (exkl. executive summary, sammanfattning, definitionslista,innehållsförteckning, referensförteckning, bilagor)Syfte: Syftet är att undersöka de beslutsprocesser som står bakom vad redaktioner publicerar på sociala medierTeori: Teoretiskt ramverk omfattar teorier om journalistikens uppgift i samhället, nyhetsvärdering och medielogikMetod: Etnografisk observationsstudie i kombination med kortare intervjuerMaterial: Fältanteckningar från 2 observationsdagar på SVT Nyheter VästResultat: Studien visar att allt redaktörerna publicerar på redaktionens Facebooksida föregås av en tvåstegsprocess där nyheterna väljs ut för att först publiceras på SVT Nyheter Västshemsida och därefter publiceras på SVT Nyheter Väst Facebooksida. Resultatet visar även att det i det redaktionella arbetet prioriteras egna nyheter och nyheter som engagerar. Det redaktörerna kan publicera på Facebook begränsas däremot av Facebooks algoritmer som påverkar hur användarnas nyhetsflöden ser ut, vilket leder till att nyheterna delvis anpassas innan publiceringen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)