Konfliktmineraler och internationellt ansvarstagande: En studie av Dodd-Frank Act 1502 och dess påverkan på stabiliteten i Demokratiska Republiken Kongo

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Tävlan om kontroll över utvinning av eftertraktade mineraler i DR Kongo har lett till blodiga strider med förödande konsekvenser för civilbefolkningen. Landet är idag mycket fattigt och instabilt trots stora naturrikedomar. Mineralerna används i tillverkningen av en mängd elektronikprodukter som återfinns över hela världen och det är hög tid att det internationella samfundet tar sitt ansvar. Den amerikanska lagstiftningen Dodd-Frank Act 1502 är speciellt framtagen för att kontrollera handeln med så kallade konfliktmineraler och vår undersökning ämnar utreda hur lagen har påverkat stabiliteten i DR Kongo. Genom en komparativ studie över tid har vi nått resultatet att Dodd-Frank Act 1502 inte har haft någon större positiv inverkan på stabiliteten i DR Kongo. Med hjälp av konstruktivistisk normteori förklarar vi orsakerna till resultatets utfall och diskuterar lagens potential som en internationell norm med syfte att reglera handel med konfliktmineraler vilket ämnar skapa stabilitet i DR Kongo.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)