Digitala puttar : Hur kan dess implementation påverka människors beteende

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Författare: Therese Bulai; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Klimatförändringarna är ett pågående problem och på flera fronter arbetas det aktivt för att bromsa växthuseffekten. Ett tillvägagångssätt är att påverka människors beteeden och val där en metod är att nyttja puttar. Det finns däremot få ramar för hur metoden ska nyttjas och vilken putt-metod som lämpar sig för kontexten hållbarhet. Detta examensarbete samarbetade tillsammans med det internationell projektet SMaRT för att undersöka hur och när puttar kan implementeras i kontextet hållbarhet samt vilken putt-metod som lämpar sig för kontexten. Det genomfördes en kartläggning av människors rese beteenden för att förstå vart i en bokningsprocess som en putt kan implementeras. En mindre litteraturstudie genomfördes för att finna putt-metoder som har nyttjats i liknande kontext. Det gjordes ett urval av de mest framgångsrika puttarna från litteraturstudien för att sedan skapa tre prototyper med putt-metoderna implementerade. Dessa prototyper testades i ett användbarhetstest och resultatet visade på att puttar av typen standarder är den som har störst påverkan hos deltagarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)