Två perspektiv av incitament respektive barriärer till en svensk textilproduktion

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Sveriges tillverkningsindustri av kläder är inte vad den en gång har varit. I mitten av 1900-talet producerades miljontals plagg varje år i Sverige. När konkurrensen kring priser för produktion blev starkare utomlands så började företag leta sig utanför Sverige, för produktionsalternativ, till Europa och därefter lågkostnadsländer i Asien. Ny forskning visar att förenklade beräkningar kring kostnader för produktion leder till produktion i lågkostnadsländer, samt att totalkostnaden för offshoring, när man tagit i åtagande parametrar såsom kommunikation samt hanteringen av logistik över landsgränser, är högre än alternativet reshoring där man flyttar hem produktionen till ursprungslandet igen. Frågan är dock komplex då priser på olika marknader är dynamiska. Syftet är därför att undersöka vilka möjligheter det finns för en svensk textilproduktion, ur perspektiven av svenska herrmodeföretag och producenter, där avgränsningen har dragits vid producenter som står för sömnaden. Detta är en kvalitativ studie där vi med hjälp av semi-strukturerade intervjuer har undersökt svenska herrmodeföretag samt svenska producenter av kläder. Sju stycken herrmodeföretag och fem stycken klädproducenter har intervjuats för att avgöra om möjligheten till svensk klädproduktion av herrmode, för att se om det finns en matchning mellan företagen och för att de ska kunna ge en bild av möjligheterna för en svensk textilproduktion. Analysen av materialet görs med en öppen kodning och teman som identifieras klassificeras i ett ramverk som delar upp beslut kring produktion. Resultatet visar på att det finns flera beröringspunkter mellan företagen och möjligheterna till en svensk produktion, men det beror på kvantiteterna av produktionen och på vilket sätt produktionen är hanterad. I nuläget finns inte förutsättningar för en storskalig svensk textilproduktion - men det finns möjligheter för att skala upp produktionen. Produktion av mindre serier eller för snabb påfyllning av slutsålda plagg är två incitament till svensk textilproduktion på grund av dess fördelaktiga geografiska positionering. Kommunikation och relationer nämndes som viktiga aspekter för modeföretagen när det kommer till sourcing, något som de producerande företagen kan matcha. Detta innebär att det krävs mer jobb för företagen att kontrollera samt följa upp underleverantörer, då dessa främst är representerade i andra länder. Det gör den flexibilitet som svenska produktionsalternativ står för mer komplex. Uppsatsen är skriven på svenska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)