I huvudet på musikrörelsen: Hur musikrörelsen förmedlade sin verklighet via tidskriften Musikens makt

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Historia

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)