Frivillighetens betydelse vid gränsdragningen mellan våldtäkt mot barn och sexuellt utnyttjande av barn

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Josefin Ajemark; [2013]

Nyckelord: Straffrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)