Situationell Grymhet: kan personlighetsdrag ge upphov till självselektion?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Författare: Oskar Silfverberg; Leonard Bolgar; [2010]

Nyckelord: Social Sciences;

Sammanfattning: Vi har valt att göra en replikation av en studie utförd av Thomas Carnahan och Sam McFarland (2007). Studien innefattar den rekryteringsprocess som användes av Phillip Zimbardo för hans välkända experiment the stanford prison experiment (1974). Studien undersöker om personer med aggressionsrelaterade dispositioner själva söker sig till situationer där de kan ge uttryck för dessa drag. Två grupper, en fängelsegrupp och en kontrollgrupp, jämförs med varandra på en rad olika faktorer. Vi förväntar oss att fängelsegruppen uppmäter högre värden på antisociala faktorer och lägre på empatirelaterade än kontrollgruppen. Resultaten som uppmättes gav dock ingen stöd för den bakomliggande hypotesen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)