"We all go a little mad sometimes" : En kvalitativ studie om framställningen av psykopati i film

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Sammanfattning: Föreliggande studie har undersökt psykopati som begrepp i populärkulturen och i relation till film. Psykopaten i film framställs som alltifrån en sadistisk våldtäktsman, en charmig gentleman till en våldsam seriemördare. Syftet med studien var att undersöka hur väl bilden av filmpsykopaten stämmer överens med den kliniska definitionen och Hares Psykopatichecklista, PCL-R. Nitton filmer valdes ut som underlag där minst en karaktär beskrevs som psykopat. Vid analys noterades huruvida en specifik bedömningspunkt på PCL-R förekom hos en filmkaraktär eller inte. Således jämfördes karaktärerna med den kliniska psykologins bedömning av psykopati. Resultatet antydde att endast 6 av 20 filmkaraktärer kunde klassas som psykopater. Detta på grund av att filmskapare eftertraktar en intressant karaktär, och kan då överdriva vissa drag samt utnyttja de rådande stereotyperna av psykopati för att skapa spänning. Konsekvensen av detta kan bli att allmänheten får en förvrängd bild av psykopati på grund av hur det porträtteras i populärkulturen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)