Bioinformatics applied to chlorophyll a/b binding proteins in Avena sativa (oat)

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

Sammanfattning: The chlorophyll a/b binding (CAB) genes play a very central role in all photosynthetic systems and are for Avena sativa (oat) totally unexplored. This dissertation investigates a large number of EST sequences and this investigation characterises the CAB genes in oat, with help from the evolutionary background of oat and the comparison to a reference organism and similar species.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)