Svenska affärsmäns upplevelser av kulturella skillnader i handel med Kina : - utgör de kulturella skillnaderna ett problem?

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Michaela Säterfält; Anna Erasmie; Adela Molano; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Sammanfattning saknas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)