passage, utkiksplats, förhall, ljusrum, nisch, återvändsgränd

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Sammanfattning: Utgångspunkten för projektet är en undersökning av mina egna minnen av grundskolan. Genom att rita upp skolan ur minnet och analysera utvalda rumsligheter har jag undersökt vad jag minns av skolbyggnaden och varför. Upplevelsen av många av rumsligheterna jag minns som spännande handlade om ett upptäckande. En organisering av rumsligheterna i relation till riktning ledde till en idé om en spatial struktur och orienterbarhet utifrån två korsande axlar. Inre riktningar i relation till två korsande axlar har analyserats genom Palladios Villa Rotonda och Palazzo Della Torre.  Riktningarna från undersökningen har satts i relation till platsens riktningar. Undersökningen resulterade i två volymer med en passage mellan. Genom passagen spänner den yttre primära axeln mellan en mur framför skolan mot vägen och skogen som utgör den bortre gränsen för skolgården.  I skärningspunkten av axlarna finns en innegård, ett förrum till byggnaderna och den inre tvärgående axeln. Den inre axeln ger en spatial struktur kring vilka rum är organiserade. Ett pelarsystem bidrar till att framhäva riktningarna i byggnaden. En lång förhall omgiven av pelare leder från entréerna vid innergården fram till slutpunkten för den inre axeln, ett ljusrum som sträcker sig genom våningsplanen. Den norra delen för de yngre barnen har en trappa framför ljusrummet, trappan återkommer för de äldre barnen i den södra delen bakom ljusrummet. I anslutning till korridorer och allmän yta finns rum med kvalitéer från undersökningen att upptäcka.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)