The Hegselmann-Krause Model of Opinion Dynamics in One and Two Dimensions: Phase Transitions, Periodicity and Other Phenomena

Detta är en Kandidat-uppsats från Chalmers tekniska högskola/Institutionen för matematiska vetenskaper

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)