Motivationsfaktorer bakom oreglerat arbete inom hästbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Ridsport är en hobby som engagerar tusentals personer. För några av dessa personer är det en dröm att få göra denna hobby till sitt yrke. Till branschens baksidor hör dock låga löner, långa arbetsdagar och svartarbete. Som en följd av detta påverkas både pension, sjuk-och semesterersättning. I många fall finns inga försäkringar som täcker uppkomna skador och olyckor i arbetet. Trots detta väljer en stor skara människor att arbeta med hästar. Studiens syfte är att ta reda på vilka motivationsfaktorerna inom hästbranschen är, trots ovanstående problem. Fem kvinnliga hästskötare har intervjuats i studien. Samtliga respondenter har arbetat i tävlings-och träningsstall med inriktning hoppning. Resultatet har analyserats med hjälp av Herzbergs tvåfaktorteori och Oldham och Hackmans arbetsdesignteori. Resultatet visar att det finns ett gemensamt mönster av motivationsfaktorer för samtliga respondenter. Dessa motivationsfaktorer är intresse, sociala relationer, utvecklingsmöjligheter och arbetets överensstämmelse med medarbetaren.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)