Könsordning på Sällskapsresan : En studie om manligt och kvinnligt i turistisk populärkultur

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för turismvetenskap och geografi

Författare: Rebecka Forslin; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)