Konflikten mellan offentlighet och sekretess i mötet med förvaltningen för personer med skyddade personuppgifter i folkbokföringen : en kvalitativ studie av vilka förvaltningsvärden som inte uppfylls när det uppstår konflikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)