Critical Junctures and Constitutional Reform : A Single Case Study of the Agreement to hold the Chilean Referendum of Constitutional Reform

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Christoffer Edberg; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)