An analysis of wago/kango predominance in Swedish students’ Japanese vocabulary

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Författare: Marcus Burman; [2020-06-16]

Nyckelord: japanska; Sino-Japanese words; Kango; Wago; Japanese; Translation task;

Sammanfattning: The aim of this thesis is to evaluate the lexical type predominance betweenJapanese-based wago and Chinese-based kango within the vocabulary of Swedishlearners of Japanese, comparing those who have studied in Japan and those whohave not. The translation task was structured to ask participants to fill in suitabletranslations in the blank for the pronunciation of Japanese words based on themeaning of a corresponding Swedish word. A test consisting of a cued translationtask was conducted in order to evaluate lexical type predominance between wagoand kango.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)