#Mäklare : Ett ramverk för mäklares fortsatta användning av sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att skapa ett ramverk för mäklares fortsatta användning av sociala medier med utgångspunkt i digital marknadsföring och relationsbyggande. Sociala medier är fronten mot den digitala omvärlden där kommunikation sker och det finns därför ett stort värde för mäklare att veta hur man borde hantera sin digitala närvaro på ett långsiktigt hållbart sätt för att inte försvinna i bruset av all tillgänglig information. Värdeskapande åt andra och etik är därför två fundamentala byggstenar som undersökningen placerats ovanpå. Arbetet har kartlagt vad mäklare kan göra på sociala medier genom att observera vad de gör just nu, men framförallt har fokus legat på vad mäklare bör göra framöver genom att kombinera teorier om digital marknadsföring med resultat från enkäter och intervjuer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)