Ett föräldraskap med låga odds : En diskursanalys av socialnämndens konstruktioner av föräldraförmåga hos föräldrar med utvecklingsstörning i LVU-domar

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Författare: Julia Rolfsson; Nadja Jansson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)