Religionsfrihet i den svenska skolan : En kvalitativ undersökning om kristna elevers möjligheter att utöva sin tro i skolan

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

Sammanfattning: The purpose of this essay is to see if the upper secondary school in Sweden meets the acquirements of freedom of religion, in this particular study I focused on the Christian pupils at the school. Could it be that the Christian pupils feel that the school won’t accept them because the school is a secularized institution? Or do they feel that the school encourage their right to practice their religion at school? I interviewed six pupils at two different schools to find out about their experience with the school and the opportunity to practice their religion. The result shows that the pupils feel encouraged to practice their religion, with little or no resistance from the school.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)