Sympatiåtgärder : Spelregler för en särskild konflikt på arbetsmarknaden

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Ingrid Benzinger; [2014]

Nyckelord: Sympatiåtgärder;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)