Lärares användning av begrepp i teknikundervisningen : Hur, när och varför lärare använder begrepp

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

Författare: Moa Ekenberg; [2016]

Nyckelord: Begrepp; lärare; teknik; teknikundervisning;

Sammanfattning: Teknik är ett ämne som inte är självklart inom den svenska skolan trots att det har en egen kursplan och är ett självständigt ämne. I och med att teknikämnet inte har samma plats i undervisningen finns det begränsat med forskning om begreppsanvändning i teknikundervisningen. Syftet med den här undersökningen är att kartlägga lärares användning av begrepp i teknikundervisningen. Undersökningen har ägt rum genom en internetbaserad enkätundersökning. Undersökningen visar att lärare använder begrepp på varierande sätt i teknikundervisningen. Begrepp används i sammanhang som är teoretiska, praktiska samt i kombination teori och praktik. Anledningen till att lärare använder begrepp är att tydliggöra teknikämnet, att eleverna ska utveckla sitt språk, för att styrdokumenten säger så samt för att öka elevernas kunskap och lärande. Begrepp är ett viktigt redskap för att berika undervisningen och för att ge eleverna möjligheter till djupare förståelse och kunskap. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)