Service Managementstudenters förväntningar på arbete efter examen.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: En universitetsutbildning förser individen både med ny kunskap och personlig utveckling och syftar till att förbereda studenten för det kommande arbetslivet. Service Managementprogrammet är en universitetsutbildning vars ändamål är utbilda och förmedla kunskap för en framtida karriär inom tjänstesektorn. Syftet med uppsatsen är att försöka förstå hur studenters förvärvade kapital under Service Managementutbildningen påverkar deras förväntningar på arbete efter examen. Med utgångspunkt i nio gruppintervjuer visade studien att Service Managementutbildningen anses ge individen en bred, unik och aktuell kunskap som leder till att studenten förväntar sig dels ett bättre arbete efter examen, men även valmöjligheter på arbetsmarknaden. Dock påstår studenterna att det saknas en förståelse på arbetsmarknaden gällande vad utbildningen innebär, vilket förväntas leda till utmaningar efter examen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)