Säkrare hantering av defekt plåt : Konceptuell produktframtagning för stålverk

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Sammanfattning: Outokumpu Stainless AB är en global tillverkare av rostfria stål. I Outokumpus stålverk i Avesta har varmbandverket problem med risker för personskador vid hantering av defekta plåtstycken efter steckelvalsning. Denna hantering av defekta plåtar görs i dagsläget manuellt av operatörer i varmbandverket. Lyft med travers av defekta plåtar har fått höga riskpoäng i Outokumpus riskutvärdering vilket innebär risk för olycksfall föreligger och momentet bör ses över.Outokumpu som uppdragsgivare vill därför undersöka möjligheten att ta fram ett konceptuellt förslag för att minska risken för personskador i hanteringen av defekt plåt som ska forslas bort från produktionslinan. Konceptet ska även kunna minska cykeltiden för hanteringen samt kunna anpassas till befintlig konstruktion.Det här arbetet tar fram en kravspecifikation tillsammans med uppdragsgivare samt ett urval av koncept som utvärderas utifrån kravspecifikation och andra kriterier för att jämföra koncepten. Efter utvärderingen har det koncept som fått bäst utvärderingspoäng jobbats vidare med för att dimensionera och analysera.Resultatet av den konceptuella framtagning genererade ett koncept som med ett balkverk lyfter den defekta plåten rakt ovanför utrullbanan med hjälp av fyra hydraulcylindrar. I upplyft läge ligger plåten på balkverket och skjuts av utrullbanan direkt på ett bolster med en linjal som styrs av två hydraulcylindrar. Konceptet uppfyller kraven från kravspecifikationen och minskar risken i Outokumpus riskutvärdering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)