Ett symboliskt krig? Yttrandefrihet och moraliskt ansvar på bokmarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

Sammanfattning: Två av de senaste stora mediedreven på bokmarknaden i Sverige och i USA hade båda centrala frågor rörande yttrandefrihet och ett företags moraliska ansvar gällande vad som publiceras och därmed ges en plattform. Dessa två mediedrev var att den s.k. högerextrema tidningen Nya Tider skulle ställa ut på Bokmässan 2016 då temat var yttrandefrihet, och det andra var att den kontroversielle politiske kommentatorn Milo Yiannopoulos tillkännagav nyheten att han skulle få sin memoar publicerad av imprint till Simon & Schuster. Båda fallen fick en omfattande uppmärksamhet i tidningsmedier. Jag har genomfört en kvalitativ fallstudie genom att samla in och analysera tidningsartiklar från de största dagstidningarna om de två nämnda fallen. Teorierna som använts är John B. Thompsons kapitalteori och värdekedja, och yttrandefrihetsteorier utifrån Ulf Petäjäs forskning. Studien syftar till att undersöka vilket ansvar förlag och företag i bokbranschen har i konflikter mellan yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Studien visar att tidningsmedier och allmänheten anser att det ligger ett större ansvar på företag i bokbranschen men det råder inte en enhällig åsikt om vad detta ansvar är. Denna syn på företag i bokbranschen skiljer sig också enligt vissa med hur företagen själva värderar sitt agerande i konflikten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)