Statyn vandaliseras efter Hammarbyköpet - Medias publicering av vandaliseringen på Zlatan Ibrahimovics staty

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Zlatans staty blir vandaliserad efter ett affärsbeslut, som egentligen inte har något med hans identitet att göra men ändå så skrivs det en hel del om honom som ’’den andre’’. Syftet med denna undersökningen är att ta reda på hur Zlatan representeras efter detta affärsbeslutet i nätpublikationerna jag valde att analysera. Till och med om det finns likheter om vad som skrivs mellan dessa tre olika nätpublikationerna jag valde att avgränsa mig till: Svenska Dagbladet, Sydsvenskan samt Dagens Nyheter. Nio artiklar sammanlagt men tre artiklar per nätpublikation, därför har jag valt att använda mig av kvalitativ metod såsom textanalys. I analysen kommer jag koppla resultatet till teorier som den föreställda gemenskapen, representation samt gestaltningsteorin. Resultatet visar att det finns likheter hur de olika nätpublikationera representerar Zlatan efter affärsbeslutet, det vill säga som ’’den andre’’.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)